Ngày 20 tháng 9 năm 1955

☀ Thứ Ba
20
🌙 Tháng Tám
5
Năm Ất Mùi
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm