Ngày 20 tháng 9 năm 2024

☀ Thứ Sáu
20
🌙 Tháng Tám
18
Năm Giáp Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm