Ngày 21 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Chạp
11
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm