Ngày 21 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Chạp
26
Năm Nhâm Thân
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm