Ngày 21 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Năm
21
🌙 Tháng Chín
15
Năm Bính Dần
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm