Ngày 21 tháng 10 năm 1929

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Chín
19
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Hàn Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Giáp Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm