Ngày 21 tháng 10 năm 1960

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Chín
2
Năm Canh Tí
Tiết Hàn Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm