Ngày 21 tháng 11 năm 1928

☀ Thứ Tư
21
🌙 Tháng Mười
10
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập đông
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm