Ngày 21 tháng 11 năm 2020

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Mười
7
Năm Canh Tí
Tiết Lập đông
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm