Ngày 21 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Mười Một
10
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm