Ngày 21 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Mười Một
21
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm