Ngày 21 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Năm
21
🌙 Tháng Mười Một
5
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm