Ngày 21 tháng 12 năm 1935

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Mười Một
26
Năm Ất Hợi
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm