Ngày 21 tháng 12 năm 1992

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Mười Một
28
Năm Nhâm Thân
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm