Ngày 21 tháng 2 năm 1925

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Giêng
28
Năm Ất Sửu
Tiết Vũ Thủy
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm