Ngày 21 tháng 2 năm 1935

☀ Thứ Năm
21
🌙 Tháng Giêng
18
Năm Ất Hợi
Tiết Vũ Thủy
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm