Ngày 21 tháng 2 năm 1940

☀ Thứ Tư
21
🌙 Tháng Giêng
14
Năm Canh Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm