Ngày 21 tháng 2 năm 2000

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Giêng
17
Năm Canh Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm