Ngày 21 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Hai
27
Năm Ất Sửu
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm