Ngày 21 tháng 3 năm 1928

☀ Thứ Tư
21
🌙 Tháng Hai
30
Năm Mậu Thìn
Tiết Xuân Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm