Ngày 21 tháng 3 năm 1960

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Hai
24
Năm Canh Tí
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm