Ngày 21 tháng 3 năm 2020

☀ Thứ Bảy
21
🌙 Tháng Hai
28
Năm Canh Tí
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm