Ngày 21 tháng 5 năm 2020

☀ Thứ Năm
21
🌙 Tháng Tư
29
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm