Ngày 21 tháng 5 năm 2024

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Tư
14
Năm Giáp Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm