Ngày 21 tháng 6 năm 1935

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Năm
21
Năm Ất Hợi
Tiết Mang Chủng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm