Ngày 21 tháng 6 năm 1940

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Năm
16
Năm Canh Thìn
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm