Ngày 21 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Ba
21
🌙 Tháng Sáu
1
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm