Ngày 21 tháng 9 năm 1928

☀ Thứ Sáu
21
🌙 Tháng Tám
8
Năm Mậu Thìn
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm