Ngày 22 tháng 1 năm 1960

☀ Thứ Sáu
22
🌙 Tháng Chạp
24
Năm Kỷ Hợi
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm