Ngày 22 tháng 10 năm 1943

☀ Thứ Sáu
22
🌙 Tháng Chín
24
Năm Quý Mùi
Tiết Hàn Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm