Ngày 22 tháng 10 năm 1955

☀ Thứ Bảy
22
🌙 Tháng Chín
7
Năm Ất Mùi
Tiết Hàn Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thìn
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm