Ngày 22 tháng 11 năm 1955

☀ Thứ Ba
22
🌙 Tháng Mười
9
Năm Ất Mùi
Tiết Lập đông
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm