Ngày 22 tháng 11 năm 1963

☀ Thứ Sáu
22
🌙 Tháng Mười
7
Năm Quý Mão
Tiết Lập đông
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm