Ngày 22 tháng 5 năm 2010

☀ Thứ Bảy
22
🌙 Tháng Tư
9
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm