Ngày 22 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Năm
22
🌙 Tháng Năm
30
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm