Ngày 22 tháng 6 năm 1958

☀ Chủ Nhật
22
🌙 Tháng Năm
6
Năm Mậu Tuất
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm