Ngày 22 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Hai
22
🌙 Tháng Sáu
16
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm