Ngày 22 tháng 7 năm 1940

☀ Thứ Hai
22
🌙 Tháng Sáu
18
Năm Canh Thìn
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm