Ngày 22 tháng 8 năm 1940

☀ Thứ Năm
22
🌙 Tháng Bảy
19
Năm Canh Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm