Ngày 22 tháng 8 năm 2016

☀ Thứ Hai
22
🌙 Tháng Bảy
20
Năm Bính Thân
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm