Ngày 22 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Tư
22
🌙 Tháng Tám
16
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm