Ngày 23 tháng 1 năm 1925

☀ Thứ Sáu
23
🌙 Tháng Chạp
29
Năm Giáp Tí
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm