Ngày 23 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Chạp
28
Năm Nhâm Thân
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Quý Sửu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm