Ngày 23 tháng 10 năm 1926

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Chín
17
Năm Bính Dần
Tiết Hàn Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Mậu Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm