Ngày 23 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Ba
23
🌙 Tháng Mười
18
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm