Ngày 23 tháng 12 năm 1929

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Mười Một
23
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Bính Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm