Ngày 23 tháng 12 năm 1963

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Mười Một
8
Năm Quý Mão
Tiết Đông Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm