Ngày 23 tháng 2 năm 1940

☀ Thứ Sáu
23
🌙 Tháng Giêng
16
Năm Canh Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm