Ngày 23 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Hai
29
Năm Ất Sửu
Tiết Xuân Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm