Ngày 23 tháng 3 năm 1958

☀ Chủ Nhật
23
🌙 Tháng Hai
4
Năm Mậu Tuất
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm